กำหนดการงาน Cos’play & Cover Party season 2

3 พฤษภาคม 2552 เวลา 13:00 – 17:00

ณ. อุทยานแห่งการเรียนรู้ TK Park ชั้น 8 เซ็นทรัลเวิลล์พลาซ่า

11:00 น. เริ่มลงทะเบียน Cos’oke               

13:00 น. MC พูดเปิดงาน จากนั้นเริ่มกิจกรรม Cos’oke

14:00 – 15:00น.  เริ่มกิจกรรม Cover Band โดยวง Heaven Rhythm  ขึ้นแสดง

15:00-16:00 น.เริ่มกิจกรรม Anime Song Quiz และพูดคุยกับช่วงกบฝากข้อความ                

16:00-16:30 น.  เริ่มกิจกรรม Cos’play Show                 

16:40 – 17:00 การแสดงพิเศษเรื่อง Miracle Gate 2 จาก Under the Same Sky

 เข้าตามระเบียบการเข้า Tk park

ปกติ(บัตรวัน)-เสียค่าบริการบัตร One Day Pass 20 บาท ค่ามัดจำบัตร 50 บาท(รักษาบัตรกันด้วยนะคับ)

บัตรปี    สามารถเข้าใช้ห้องสมุดได้ทุกวันตลอดปี มีค่าใช้จ่ายสองแบบ

แบบอายุ ไม่ถึง 24 และตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป 100 บาทต่อปี

แบบอายุ ตั้ง 24 ปี จนถึง ไม่เกิน 60 ปี 200 บาทต่อปี

อยากให้เข้าใจกันด้วยนะคับ  ค่าเข้านี้เป็นค่าเข้าสถานที่นะคับ  ทางเราไม่ได้เงินจากค่าเข้าเลยแม้แต่บาทเดียว

edit @ 18 Apr 2009 23:03:41 by CCP

edit @ 18 Apr 2009 23:16:59 by CCP

Comment

Comment:

Tweet

ขอนามธรรมนดิดนึง
10,20
ก็อดดดดด

/โดนถีบ เหอะๆ

#2 By =Naoki@Naoto= on 2009-04-19 09:06

big smile

#1 By MiiNgOk on 2009-04-18 22:55